Construcția tiparului de palton pentru bebeluși - 2


Tiparul de mânecăPentru a asigura o perfectă concordanță între capul mânecii și răscroitura mânecii taiorului construcția tiparului se execută pe bază măsurătorilor efectuate pe tiparul de bază al paltonului ( adică cel desenat anterior ).

Varianta 1

Mâneca dintr-o bucată


Avem următoarele valori rezultate din calculele anterioare:

Înălțimea corpului (IC) 72 cm respectiv 70+2=72
Lungimea mânecii (Lm) măsurată pe corp sau obținută prin calcul
Circumferința mânecii (Crm) măsurată pe tiparul anterior

Se desenează unghi drept iar colțul îl notăm cu A.


1) Adâncimea răscroiturii mânecii (Arm)

Arm = AB = ( IC : 10 ) + 0,5
                  = ( 72 : 10 ) + 0,5
                  = 7,2 + 0,5
                  = 7,7 cm

2) Lungimea mânecii de la subraț (Lm)

Lm = BL = ( IC : 4 ) + 2 cm
                = ( 72 : 4 ) + 2
                = 18 + 2
                = 20 cm

Din punctele B și L se duc perpendiculare pe dreapta AL

3) Lățimea mânecii 

Varianta a:

Măsoară pe tiparul original cu centimetrul linia răscroiturii dintre punctele U1,b și a3. În exemplul nostru avem 27,5 cm.

AB1 = (Crm : 2) + 1

Varianta b ( pe care o folosesc eu ):

Crm = B2B3 + ( B2B3 : 2 )
        = 9,8 + ( 9,8 : 2 )
        = 9,8 + 4,9
        = 14,7 cm

AB1 = Crm = 14,7 cm

Din punctul A trasăm o diagonală care se intersectează cu linia B și notăm B1.
Din punctul B1 trasăm o linie paralelă cu AL iar punctele ce se intersectează cu orizontalele punctelor A și L le notăm A1 și L1

4) Puncte ajutătoare:

Aa = ( AB1 : 2 ) = ( 14,7 : 2 ) = 7,35 cm
aa1 = aa2 = ( AB1 : 4 ) = ( 14,7 : 4 ) = 3,67 cm

5) Lățimea mânecii la tiv (lt)

lt = LL2 = 2/10 din CB
               = ( 48 : 10 ) x 2
               = 4,8 x 2
               = 9,6 cm

Se unește L cu L2 și L2 cu B1 prin linii drepte. Se copiază tiparul construit până acum pe cealaltă parte a liniei AL ( în oglindă ) și se desenează capul mânecii în felul următor:
se unesc punctele A cu a printr-o linie arcuită, depășind punctul a1 în afara diagonalei cu 1 cm, și punctele a cu B1 cu o linie arcuită ce depășește linia diagonală în dreptul punctului ajutător a2 cu 0,7 cm în interiorul mânecii, respectiv sub diagonala AB1

Pe cealaltă jumătate a mânecii (spate), se arcuiește linia mânecii în același mod dar modificând ușor valorile (vezi figura de mai jos).

schița tiparului de mânecăTiparul de mânecă


Varianta 2

Mâneca din două bucăți (tip taior)


Valori știute din calculele anterioare sau luate de pe tiparul de bază:

Înălțimea corpului (IC) = 70 + 2 = 72 cm
Circumferința mânecii (Crm) = 27,5 cm
Lungimea mânecii (Lm) = măsurată pe cusătura interioară a mânecii sau rezultată din calcul
B2B3 = 9,8 cm

Se desenează unghi drept în partea stângă iar colțul îl notăm cu A.
Din punctul A pe verticală, se măsoară adâncimea răscroiturii mânecii (Arm), poziția cotului și lungimea mânecii.

AB = Arm = ( IC : 10 ) + 1,5 
                  = ( 72 : 10 ) + 1,5
                  = 7,2 + 1,5
                  = 8,7 cm (notez 8,8 cm)

Lungimea mânecii de la subraț (Lm)

Lm = BL = ( IC : 4 ) + 2 
                = ( 72 : 4 ) + 2
                = 18 + 2
                = 20 cm

Linia cotului:

BC = ( BL : 2 ) - 1
       = ( 20 : 2 ) - 1
       = 10 - 1
       = 9 cm

Din punctele B,C,L se duc perpendiculare pe dreapta AL.

Contrasemnul de montare a mânecii este marcat de punctul R.

BR = B3R ( de pe tipar ) =  B2B3 : 4  = 9,8 : 4 = 2,45 cm

Din punctul B în sus se aplică rezultaul obținut și se fixează punctul R.

Lățimea mânecii

AA1 = 1/2 din Crm + 0,5  

sau:

AA1 = B2B3 + ( B2B3 : 2 ) = 
        = 9,8 + 4,9
        = 14,7 cm

Din punctul A1 se coboară o paralelă cu linia AL și se închide dreptunghiul notând punctele de intersecție B1, C1 și L1.
Pentru a determina construcția capului mânecii se determină câteva puncte și linii ajutătoare:

AB = 8,7 cm (notez 8,8)

AD = ( AB : 3 )
       = 8,8 : 3
       = 2,93 ( notez 3 cm)

A1D1 = AD = 3 cm
Unește D cu D1

Mijlocul mânecii

AM = AA1 :2 
        = 14,5 : 2
        = 7,25 cm

AM = A1M

Din punctul M se trasează o paralelă cu liniile AL și A1L1 iar punctele de intersecție le notăm B2, C2 și N.

D1D2 = A1M : 4
          = 7,25 : 4
          = 1,8 cm

Din punctul D1 se aplică spre dreapta pe linia DD1 rezultatul obținut și se fixează punctul D2.

DD3 = AM : 3
        = 7,25 : 3
        = 2,4 cm

DE = 1/5 din AB
       = AB : 5
       = 8,8 : 5
       = 1,75 cm

DE = D1E1

Unește punctele E cu E1 printr-o linie dreaptă.

BF = 1/3 din BB2

BB2 = AM

BF = 7,25 : 3
      = 2,4 cm

Prelungește orizontala BB1 spre stânga din punctul B cu rezultatul obținut și fixează punctul F.

LH = BF

Unește H cu F iar punctul de intersecție îl notăm cu G.

HH1 = 1/10 din GH
         = 11 : 10
         = 1,1 cm

Din punctul H în sus pe linia GH aplicăm 1 cm și notăm H1.

NP = 1/4 din NL1
      = 7,25 : 4
      = 1,8 cm

Din punctul N pe linia NL1 aplicăm spre stânga rezultatul obținut și notăm punctul P.

C1C2 = 1/3 din C1C3
          = 7,25 : 3
          = 2,4 cm

Unește F cu D1 printr-o diagonală iar punctul de intersecție al liniei E1E îl notăm cu K.

BQ = 1/3 din AM
       = 7,25 : 3
       = 2,4 cm

BQ = LQ1

Unește Q cu Q1

CC4 = 1/2 din CC3
        = 7,25 : 2 
       = 3,6 cm

Unește punctele K cu Q printr-o linie adânc arcuită, Q cu Q2 și K cu C4 și Q3 ( Q3 aflat la jumătatea distanței dintre P și N )

Tiparul mânecii din două bucăți

Partea superioară a mânecii

Partea inferioară a mâneciiSe copiază fiecare parte separat ca în imaginile de mai sus și se adaugă rezervele necesare respectiv: 1,5 sau 1 cm pentru cusături și 4 cm pentru tiv.

Tiparul de guler 


Se desenează un dreptunghi cu lungimea răscroiturii gâtului măsurată pe tipar, respectiv răscroitura gâtului a tiparului de spate plus cea a părții feței până la linia de mijloc a feței, minus 1 cm iar lățimea ( nu neapărat fixă ) de 8 cm și se notează de la dreapta spre stânga punctele A,B,C și D.

Avem următoarele valori:

lungimea răscroiturii feței măsurată pe tipar : 8,5 cm
lungimea răscroiturii spatelui măsurată pe tipar : 5,5 cm

8,5 + 5,5 = 14 cm

AB = 14 - 1
      = 13 cm

BC = 8 cm ( nu este o măsură fixă )

Linii ajutătoare:

1) Linia de răscroitură a gâtului:

Din unghiul B se măsoară pe linia verticală 2 cm și se fixează litera B1. Se unesc B1 cu A printr-o linie arcuită.

BB1 = 2 cm

2) Linia de margine a gulerului:

Se prelungește linia verticală BC din punctul C în sus cu 1 cm și se fixează punctul C1.

CC1 = 1 cm

Se prelungește orizontala CD spre dreapta cu 3 cm și se fixează punctul D1.

DD1 = 3 cm

Se unesc punctele C1 cu D1 printr-o linie usor arcuită dar mai mult dreaptă spre punctul C1, iar punctele A cu D1 printr-o linie dreaptă.

În imaginea de mai jos aveți desenat cu roșu varianta gulerului rotunjit pentru aceleași dimensiuni.

Schița tiparului de guler

Pentru o previzualizare urmăriți și videoclipul de mai jos în care am desenat mâneca pentru cămașa (bluza) fetei potrivită pentru tiparele anterioare ( publicate în trecutul nu foarte îndepărtat )Comentarii

Postări populare