Kasuti embroidery-Model 5

  

 ''The domestic fine folk art of women kept pace with the architectural work of the men folk and assumed a very elaborate from in desin and colour gradually. The impact of the religious revival was so great on their minds that they too adopted the architectural designs of temples and structures in the vicinity of temples such as Gopurs, Pushkarinees, Deepmalas (Towers of light), for their motifs.''

   ''Kasuti is a South Indian embroidery particularly of the Karnatah now known as Mysore State. Kasida means embroidery in Hindi, while Kasuti its equivalent in Kanarese, the language of the Karnatak. Motifs became smaller at they gradually merged with the folds of the saree. One saree thus could have as many as sixty to seventy motifs repeated in variety of colours.'' Four types of stitches known as Gavnti, Murgi, Negi and Menthi are used in this embroidery.
   ''This art known as Kasuti work has always a purely domestic art. It has neither been a means of livelihood for women nor did it ever become a cottage industry, though some of the best Kasuti was also practised in Maharashtra, Goa and Andhra but the motifs were always tiny like rosary beads or rosebuds and simple one kind of motifs covered the whole saree with a tiny border.''  Kasuti of Karnatak by Indira Joshi.    Artă populară pentru femei a ținut pasul cu arhitectura bărbaților și presupune un design foarte elaborat și culoare treptată. Impactului religios  a renăscut cu măreție în mintea lor adoptând pentru motive lor proiecte arhitectonice ale templelor și structurile din vecinătatea lor precum Gopurs, Pushkarinees, Deepmalas (turnuri de lumina), etc .
       Kasuti este o broderie deosebită din Sud-Vest-ul Indiei regiune cunoscută sub denumirea veche de Mysore State, stat format în noiembrie 1956 și care a primit o nouă denumire în anul 1973 în Karnataka.
       Kasida înseamnă broderie în hindusă, în timp ce Kasuti echivalentul său în Kanarese, limba din Karnatak. Motivele devin mai mici pe măsură ce treptat acoperă faldurile saree-urilor. Un astfel de saree ar putea avea mai mult de șaizeci ori șaptezeci de motive repetate în culori variate. Patru tipuri de cusături sunt cunoscute ca Gavnti, Murgi, Negi şi Menthi și sunt utilizate în această broderie.
       Această artă cunoscută ca și broderie Kasuti a avut întotdeauna un caracter pur domestic. Nu a fost nici un mijloc de existență pentru femei și nici nu a devenit industrializată, deși unele dintre cele mai bune Kasuti era de asemenea practicate în Maharashtra, Goa şi Andhra(...) dar motivele erau întotdeauna mici ca rozar, cordoane sau  boboci de trandafiri, ori un singur tip de motiv brodat care acoperea întregul saree ori un mic chenar ca bordură. 
      (Tradus online și corectat după ureche )Comentarii

Postări populare