Cuvinte accesorizate . . .

        Nu voi întrebuința cuvintele mele pentru că nu vor avea același efect și cu siguranță nu vor copleși cu aceeași putere o inimă  vârtoasă , încercând să scuz un suflet împachetat în carne ori să găsesc virtuțiile simpatice ...

         " [...] Dar, la drept vorbind, nici nu fusese predică, ci o erupție de durere, de milă, de profundă compătimire. Tatăl său vestejise toate măririle lumești, se oprise cu multă durere la lăcomia omenească, la setea nepotolită după avuții, după aur .<< Ce vei dobîndi, nebune, dacă vei cîștiga lumea întreagă și-ți vei pierde sufletul ? >> Popa Murășanu arătase în culori foarte vii cît de sacă, de goală viața omului, dacă n-o umple decît setea de avuții . << Noi trăbă să ne umplem sufletele cu avuții care nu se pot pierde niciodată: cu credință, cu nădejde, mai ales cu dragoste. Acestea ramîn și cînd nu va mai fi un strop de aur în sînul pămîntului, și ne apără, ne luminează și ne încălzesc și cînd ajungem în cea mai neagră sărăcie.>>
Pornind de la cazul lui Gligoraș , preotul mai spuse : << Dumneavoastră sînteți oameni foarte detreabă, dar îmi pare rău că prea mult vă umple sufletul acest singur cuvînt: aur ! Aur cît mai mult ! Dar să băgați de samă că aurul acesta se poate pierde, si-atunci să nu lase prea mare gol în sufletele voastre. Ati fi cei mai nenorociți oameni, pentru că, pierzînd aurul, v-ați pierde bucuria, pofta de muncă, tăria, poate și cinstea vieții .>>"

          " [...] << E foarte important pentru viața unui om să nu-și piardă vremea în tinerețe . >>"
                
                                                                                [fragment : Arhanghelii-Ion Agârbiceanu ]

Pernă decorativă

Pernă decorativă

Pernă decorativă-diagramă

Pernă decorativă

Pernă decorativă

Pernă decorativă-diagramă

Comentarii

Postări populare