Motive decorative

           Este bine să reamintim strădania acelor femei care , de la cuvinte până la modelele culese  pentru transferarea spre păstrare a lor este nu numai necesară dar și obligatorie . Am să citez din nou un pasaj din albumul Cusături artizanale din Transilvania de doamna Livia Gorea Țichindeleanu care ne înfățișează definiția artizanului într-o superbă descriere : " Artizanul trebuie să fie un adevărat creator . El trebuie să fie în același timp gânditorul care deține o idee , artistul care realizează această idee cu sensibilitate și criticul care știe să supună unei analize atât atenția operei cât și realizarea ei . Realizarea cu succes a unei compoziții ornamentale implică anumite cerințe : imaginație creatoare , gust estetic viu și activ , originalitate , știință în îmbinarea utilului cu frumosul , măiestrii în folosirea materialelor de brodat , a culorilor și motivelor [...] Ceea ce îl caracterizează pe creator este ansamblul de cunoștințe tehnice și artistice dobândite prin experiența nemijlocită , cât și năzuința continuă spre perfecționare . "

          Orice încercare ce tinde spre dezvăluirea trecutului nostru , a cusăturilor bătrânești sau a artei decorative ar trebui încurajată și îndreptată către cei tineri , altfel , cine ar mai fi interesat să  păstreze cu sfințenie rafinamentul rural al străbunilor noștri ?

Model schițat din albumul : Cusături artizanale din Transilvania  de Livia Gorea Țichindeleanu


Comentarii

Postări populare