Replică pentru nimic

                    Răsplata  inteligenței omului este munca lui . Uneori  sensibilitățile noastre intelectuale se simt hărțuite atunci când observăm că exploatându-ne înzestrările ori harul aducem prejudicii materiale altora prin expunerea tainelor muncii noastre într-un mod voluntar . " Deci nu munca reprezintă blestemul rostit de Dumnezeu asupra omului , ci osteneala ce se adaugă la ea ..."
           Aceste cunoștințe le-am asimilat mai întâi din nevoia de economisire alternând cu pasiune și dedicație spre o meserie pe cât de nouă pentru mine pe atât de provocatoare . Aș fi vrut să anticipez toate criticile răuvoitoare , digerate cu greutate , stânjenită de veninul expertelor .         Este posibil să-ți amăgești privirea iar inima să-ți poftească diverse lucruri , dar oricât de mic ori lipsit de importanța ar părea nu-i cu nimic mai netrebuincios ca altele . Și pentru orice îți trebuie voință , talent , respect și considerație . Osteneala aceasta a mea sper să nu fie plătită prin necuviința ci răsplătită cu  bucuria sârguinței mele . Nu vreau să împovărez pe acel cineva care agonisește mai mult ca mine ... să-i tulbur visele mărețe , ori conturile plăsmuite a fi grase. Încerc să nu mă simt rușinată de ceea ce fac  căci , de nu aș face măcar acest lucru împiedicându-mă sub o formă sau alta , scopul meu nu ar mai fi același . Observasem pe parcursul lunilor anterioare că până și mintea se îmbogățește prin imagini , plăsmuiește , caută , vrea să se desăvârșească .Comentarii

Postări populare